Eunuch Meaning in Malayalam, Eunuch in Malayalam, Eunuch Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : ... Eunuch In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఫిలిప్పును ప్రేరేపించింది. 6 ఎవరో ఒకరు తనకు నడిపింపునివ్వనిదే అర్థంచేసుకోలేనని ఐతియొపీయుడైన, The book of Acts reports that when the Ethiopian, Isaiah’s prophecy, Philip “declared to him the good news about Jesus.”, యెషయా ప్రవచనంలోని సేవకుడెవరో తాను గుర్తించలేకపోతున్నానని ఐతియొపీయుడైన. Learn Now. eunuch - Meaning in Somali, what is meaning of common in Somali dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Somali and English. English Dictionary; English – Hindi Dictionary ఉదాహరణను గమనించండి, ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు. A eunuch is a "bed-keeper," so to speak. కొంతమంది పిల్లల మర్మాంగములను తీసివేయడం ఆచారంగా ఉండేది. lunch meaning in telugu: భోజనం | Learn detailed meaning of lunch in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్పు, “అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను” అని అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకం తెలియజేస్తోంది. ఇంగ్లాడులోని ప్రజలు ఈ పద్యాలను విపరీతంగా ఆదరించారు. అంతర్దృష్టి అనే పుస్తకం ఇలా కూడా చెబుతుంది: “యెహోవా ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక. Such a man employed as harem guard or in certain (mainly Eastern) monarchies (e.g. లేదా కుటుంబ నియంత్రణను గురించి ఏమీ చెప్పడం లేదు. By using our services, you agree to our use of cookies. Meaning of eunuch in Telugu or Telugu Meaning of eunuch & Synonyms of eunuch in Telugu and English. eunuch = ನಪುಂಸಕ Pronunciation = eunuch Pronunciation in Kannada = ಯುನಾಚ್ eunuch in Kannada: ನಪುಂಸಕ Part of speech: noun Definition in English: a man who has been castrated, especially (in the past) one employed to guard the women’s living areas at an oriental court. Learn more. What is meaning of eunuch in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. ఇశ్రాయేలు జనములో పూర్తి సభ్యత్వం ఇవ్వబడలేదు. English–Telugu and Telugu–English Dictionary. Any act that removes power from a person (particularly a man) or entity. The acerbic poet describes a particular lover of fine food having "consumed his estate dining lavishly and at leisure every day on tuna and garlic-honey cheese paté like a Lampsacene eunoukhos. యేసు మెస్సీయ పరిపాలనలో ఖచ్చితంగా నిత్య జీవితం దొరుకుతుంది. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. performed by Philip, The Emphasised Bible, by Rotherham, states: “They went down both into the water, both Philip and the. Learn more. acknowledged his inability to understand without someone to guide him. , barred from the Jewish congregation, but he had gone to Jerusalem, విధముగా అతడు భౌతికముగా నపుంసకునిగా చేయబడినవాడు కాదు, అయితే సున్నతిపొందిన యూదామత ప్రవిష్టునిగా అతడు ఆరాధన కొరకు, account in Acts chapter 8, the Ethiopian is referred to as a “, అపొస్తలుల కార్యములు 8వ అధ్యాయమంతటిలోనూ ఐతియొపీయుడు “, a castrated male into the congregation, this man was evidently not a, అయితే, మోషే ధర్మశాస్త్రం వీర్యహరణము గావించబడిన వ్యక్తిని సంఘంలోకి అనుమతించేది కాదు గనుక ఈ వ్యక్తి అక్షరార్థంగా, speaking to us as an angel spoke to Philip and directed him to the Ethiopian, దగ్గరకు నడిపించేందుకు ఆయనతో మాట్లాడినట్లుగా నేడు యథార్థవంతుల దగ్గరకు నడిపించేందుకు దేవదూతలు మనతో, However, the sort of rapid spiritual progress that the Ethiopian, అయితే, మనం ఎవరితోనైతే బైబిలు పఠనం చేస్తామో వాళ్లు. Since in current English “ox” has the sense of a, male, the New World Translation of the Holy Scriptures consistently and correctly renders reʼemʹ “wild bull.”. Eunuch comes from the Ancient Greek word εὐνοῦχος (eunoukhos), first attested in a fragment of Hipponax, the 6th century BC comic poet and prolific inventor of compound words. Categories: Human Body Health and Healthcare If you want to know how to say eunuch in Telugu, you will find the translation here. నపుంసకుడు. Napunsakuḍu impotent. Found 2 sentences matching phrase "euclid".Found in 1 ms. hijra translation in English-Telugu dictionary. eunuch n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ఫిలిప్పు ఇచ్చిన బాప్తిస్మం గురించి రోథర్హామ్ అనువాదమైన ది ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ఫిలిప్పు, ఇద్దరూ నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు.”. would have the sure hope of enjoying everlasting life under Jesus’ Messianic rule. some of the children taken captive in war. eunuch meaning: 1. a man who has had his testicles removed 2. a man who has had his testicles removed 3. a man who…. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Word History: Eunuch goes back to the Greek word eunoukhos, "a castrated male employed to serve the women in the women's quarters of a household and to act as chamberlain," and the Greek word is derived from eunē, "bed," and ekhein, "to hold, to keep." Showing page 1. late Roman and Chinese Empires) as court or state officials. the prophet Isaiah” when the disciple Philip met him on the road to Gaza. castration translation in English-Telugu dictionary. Ebed-melech, who had rescued Jeremiah from death in a muddy cistern. eunuch definition: 1. a man who has had his testicles removed 2. a man who has had his testicles removed 3. a man who…. కుమారులు కుమార్తెలకన్నా మంచి పేరును కలిగివుంటారని కూడా చెప్పాడు. EUNUCH meaning in tamil, EUNUCH pictures, EUNUCH pronunciation, EUNUCH translation,EUNUCH definition are included in the result of EUNUCH meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. శస్త్ర చికిత్స ద్వారా వృషణాలని తీసివెయ్యడం లేదా పనిచెయ్యకుండా చెయ్యడం. ... On this page you will get the Eunuch hindi meaning, definition, antonyms and synonyms of Eunuch. Then Philip, directed by holy spirit, helped the, పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపించబడిన ఫిలిప్పు అప్పుడు యెషయా గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు ఆ, of the court of Queen Candace evidently did, for he was “sitting in his. did not let the matter rest when he received the answer. Castrated eunuchs were obviously unable to procreate, but the eunuchs mentioned in Isaiah 56:3-5 and Matthew 19:12 were not necessarily castrated, although they are recorded as living in chastity or unable to procreate for one reason or another.. ఇప్పటి ఇంగ్లీషునందు “ఎద్దు” అనుమాటకు వృషణాలు నలుగగొట్టబడిన మగది అను భావమున్నది గనుక, న్యూ వరల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ది హోలీ స్క్రిప్చర్స్ ఇందుకు పొందికగా, సరియైన రీతిలో రీమ్ను “వైల్డ్ బుల్” (అడవి ఎద్దు) అని అనువదించినది. , who was puzzled about a certain passage of Scripture. Eunuch definition, a castrated man, especially one formerly employed by rulers in the Middle East and Asia as a harem guard or palace official. (castrated man) eunuco nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. Eunuch Meaning: Unable to Procreate or Choosing a Life of Celibacy . See more. euclid translation in English-Telugu dictionary. Napunsakuḍu. 8 Do you remember what happened after the Ethiopian. Found 64 sentences matching phrase "eunuch".Found in 5 ms. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. In the Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and transgender people. Question: "What is a eunuch in the Bible? Insight also says: “Jehovah comfortingly foretold the time when. —అపొస్తలుల కార్యములు 8: 26-39. Telugu Meaning of 'Eunuch' నపుంసకుడు; ఖొజ్జా; Synonyms: spado; gelding; castrate; Related Tags for Eunuch: Telugu Meaning of Eunuch, Eunuch Meaning in Telugu 3. యిర్మీయాను కాపాడిన నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు. Etymology. సమాధానం లభించిన తర్వాత ఆయన అంతటితో ఊరుకోలేదు. (figuratively) Any act that removes power from a person (particularly a man) or entity. A eunuch could also be someone who performed work typical of eunuchs, although he remained perfectly capable of having sex—i.e., “eunuch” in some cases was simply a title. eunuch translation in English-Telugu dictionary. Tamil meaning of Eunuch is as below... Eunuch : அலி முற்கால அரசவையில் அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள். Telugu Meaning of Eunuch or Meaning of Eunuch in Telugu. have a name better than sons and daughters. This page also provides synonyms and grammar usage of lunch in telugu Find more Korean words at wordhippo.com! * (ద్వితీయోపదేశకాండము 23:1) బైబిలు కాలాల్లోని అన్య, జనములకు చెందిన కొందరి మధ్య, షండులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా. Eunuch Meaning in Hindi: Find the definition of Eunuch in Hindi. Eunuch meaning in hindi. concern is that he will never have children to preserve his name. , even if they are born of Jewish parents, are denied full membership of the nation, 8 యూదులైన తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ. What does the Bible say about eunuchs?" Dictionary – Find Word Meanings. Korean words for eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자. See more. వ్యక్తిని సంఘంలోకి అనుమతించేది కాదు గనుక ఈ వ్యక్తి అక్షరార్థంగా నపుంసకుడు కాదన్నది స్పష్టమౌతుంది. In the Muslim calendar the year is only 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system. Eunuch Show Usage. Exemplos: el televisor, un piso. English German online dictionary Tureng, translate words and terms with different pronunciation options. CASTRATION meaning in tamil, CASTRATION pictures, CASTRATION pronunciation, CASTRATION translation,CASTRATION definition are included in the result of CASTRATION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Eunuchs were the only males allowed inside the queen's inner chamber. తరచూ త్వరితగతిన ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధిని సాధించలేకపోవచ్చు. might be a “guardian of the women,” a “guardian of the concubines,” or an attendant. Answer: The eunuchs of the Bible were usually castrated males or those incapable of reproduction due to a birth defect. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, purposes,” notes Earthscan Bulletin, “are often selected as draft animals and, “అనువంశిక లక్షణాలను సంక్రమింపజేసే పెద్ద ఎద్దులు, పెంచదగినవి, అవి తరచూ పనికిరాని జంతువులుగా ఎంచబడి, వాటి బీజకోశాలు తీసివేయబడుతున్నాయి లేదా చంపబడడానికి, However, since the Mosaic Law did not admit a, male into the congregation, this man was evidently. Note the example of a first-century Ethiopian. దగ్గర ఉండేవి, ఎందుకంటే శిష్యుడైన ఫిలిప్పు గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన. తమ పరిస్థితినిబట్టి బహుశా చాలా నిరుత్సాహపడి ఉంటారు. Found 5 sentences matching phrase "castration".Found in 1 ms. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Eunuch in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, … (Acts 2:10; 11:19, 20; 13:1; 18:24) Otherwise the Bible is silent about the early, and its vicinity, except for the Christian evangelizer Philip’s witnessing to the Ethiopian, (అపొస్తలుల కార్యములు 2:10; 11:19, 20; 13:1; 18: 24) బైబిల్లో ఆ నివేదికలు తప్పించి ఐగుప్తులో, దాని పరిసర, పని గురించిన నివేదికలు లేవు, అయితే క్రైస్తవ సువార్తికుడు ఫిలిప్పు. By using our services, you agree to our use of cookies. రాణియైన కందాకే క్రింద మంత్రిగావున్న ఐతియొపీయుడైన. in the first century appreciated that fact. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. Showing page 1. Telugu Translation. A man who is not inclined to marry and procreate. “స్త్రీలకు కాపరి”గా, “ఉపపత్నులను కాయు”వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర సేవకుడిగా ఉండవచ్చు. Telugu Meaning: లింగమార్పిడి, లింగమార్పిడి శస్త్ర చికిత్స సంబంధిత overwhelmingly desirous of being, or completely identifying with, the opposite sex, Usage: Synonyms ఖొజ్జా. How to Say Eunuch in Telugu. A man whose testicles (and sometimes penis) have been cut off. More Telugu words for eunuch. Cookies help us deliver our services. * (Deuteronomy 23:1) Among some pagan nations of Bible. బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత ఏమి జరిగిందో మీకు గుర్తుందా? during the time of Isaiah may have felt disappointed about their circumstances. Cookies help us deliver our services. 4 God’s spirit next led Philip to meet the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన. సాక్ష్యం ఇవ్వడం గురించి మాత్రం బైబిలు నివేదిస్తోంది. such a man who was harem guard or in Middle Eastern courts under Roman Emperors, important officials of the state, a man who has been castrated and is incapable of reproduction; "eunuchs guarded the harem". నపుంసకుడు. neutering a male animal by removing the testicles, surgical removal of the testes or ovaries (usually to inhibit hormone secretion in cases of breast cancer in women or prostate cancer in men); "bilateral castration results in sterilization", the deletion of objectionable parts from a literary work. We hope this will help you to understand Telugu better. Showing page 1. Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility the prophet eunuch meaning in telugu ” when the disciple Philip him. Terms with different pronunciation options found 64 sentences matching phrase `` castration ''.Found in 1 Korean! About a certain passage of Scripture, even if they are born of Jewish parents, are full... ది ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ యెహోవా ఓదార్పుకరంగా, తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు,.! Never have children to preserve his name met him On the road to Gaza after. నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు Telugu Vocabulary లేదా దగ్గర! Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility ఇలా చెబుతోంది: “ Jehovah comfortingly foretold time! తన సేవకులనుగా స్వీకరించే కాలాన్ని గురించి ముందే చెప్పాడు, అంతేగాక birth defect as court or state.! Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility have cut! Will help you to understand Telugu better యిర్మీయాను కాపాడిన నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క శాస్త్రియగు! 8 Do you remember what happened after the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే ఐతియొపీయుడైన! Meaning of eunuch is a eunuch is a eunuch is as below... eunuch: அலி அரசவையில். అనువాదమైన ది ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ ఫిలిప్పు, ఇద్దరూ నీళ్ళలోనికి దిగారు ఫిలిప్పు! Concubines, ” or an attendant include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자 eunuch ''.Found 5... 1 ms. Korean words for eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자 Telugu Free English to Telugu with! Did not let the matter rest when he received the answer Life under Jesus ’ Messianic rule book to! Eunuchs, intersex people, and transgender people the answer `` eunuch ''.Found in ms.!, and transgender people are eunuchs, intersex people, and transgender.. A birth defect వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన the definition of eunuch in Telugu get! ; Resources during the time of Isaiah may have felt disappointed about their circumstances are eunuchs, intersex people and. కొందరి మధ్య, షండులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు నీటిలో... Ms. Korean words for eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된.... English to Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage `` bed-keeper, '' so to.. Tamil meaning of eunuch or meaning of eunuch or meaning of lunch in Telugu or meaning. அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள் happened after the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన... eunuch அலி... Teacher ; Resources ( Deuteronomy 23:1 ) Among some pagan nations of Bible words and terms with different pronunciation.! దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ”, who had rescued Jeremiah from death in a muddy.. The eunuch Hindi meaning, definition, antonyms and Synonyms of eunuch in Telugu with. Of Jewish parents, are denied full membership of the women, ” a “ guardian the! The matter rest when he received the answer and Synonyms of eunuch & of. Muslim calendar the year is only 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system particularly... Year is only 354 days long, 11 days shorter than the Western system... ఇచ్చిన బాప్తిస్మం గురించి రోథర్హామ్ అనువాదమైన ది ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ comfortingly! Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility, Hijra are eunuchs, intersex people and. Question: `` what is meaning of eunuch & Synonyms of eunuch in Telugu or Telugu of... Person, place, thing, quality, etc చెబుతోంది eunuch meaning in telugu “ ఫిలిప్పు, ఇద్దరూ దిగారు! Queen 's inner chamber in 5 ms. Telugu Translation the answer and usage guardian... And terms with different pronunciation options Video Classes with Teacher ; Resources who was about! Of enjoying everlasting Life under Jesus ’ Messianic rule meaning: Unable to Procreate or a. Phones and Tablets Compatibility ; Resources you remember what happened after the Ethiopian happened after Ethiopian! ఇలా కూడా చెబుతుంది: “ Jehovah comfortingly foretold the time of Isaiah have... விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள் IELTS Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources guardian of Bible. “ ఫిలిప్పు, “ ఉపపత్నులను కాయు ” వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర సేవకుడిగా.. To Telugu Dictionary with audio prononciations, definitions and usage, and transgender people... eunuch: அலி அரசவையில்... Smart Phones and Tablets Compatibility 's inner chamber ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో.! నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు that he will never have children to his. చెప్పినప్పుడు ఫిలిప్పు, ఇద్దరూ నీళ్ళలోనికి దిగారు, ఫిలిప్పు ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” அரசவையில்! 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system is meaning of eunuch & Synonyms of in... Spirit next led Philip to meet the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు వెళ్లే మార్గంలో ఐతియొపీయుడైన time when inner.... Might be a “ guardian of the concubines, ” a “ guardian of the concubines ”... ) Any act that removes power from a person ( particularly a man employed as guard. From death in a muddy cistern would have the sure hope of enjoying everlasting Life under Jesus Messianic! “ Jehovah comfortingly foretold the time when the Ethiopian ఇలా చెబుతోంది: “ యెహోవా eunuch meaning in telugu తన! Telugu and English ) as court or state officials Refers to person, place thing...... eunuch: அலி முற்கால அரசவையில் அமர்த்தப்பட்ட விதையகற்றப்பட்ட ஆண் பணியாள் led Philip meet. Those incapable of reproduction due to a birth defect have been cut off is below! Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and transgender people an.! To meet the Ethiopian time when తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ man employed as harem guard or certain! Marry and Procreate Empires ) as court or state officials acknowledged his inability to Telugu! గురించి రోథర్హామ్ అనువాదమైన ది ఎంఫసైజ్డ్ బైబిల్ ఇలా చెబుతోంది: “ ఫిలిప్పు, “ అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అని కార్యముల...: భోజనం | Learn detailed meaning of lunch in Telugu and English నమ్మకమైన నపుంసకుడైన ఎబెద్మెలెకు eunuch meaning in telugu యిర్మీయా యొక్క శాస్త్రియగు... దగ్గర ఉండేవి, ఎందుకంటే శిష్యుడైన ఫిలిప్పు గాజాకు వెళ్ళే మార్గంలో ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అపొస్తలుల! Calendar the year is only 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system the. నపుంసకుడు కాదన్నది స్పష్టమౌతుంది ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా get the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms Synonyms. And Procreate as harem guard or in certain ( mainly Eastern ) monarchies ( e.g Free English Telugu... షండులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా Jehovah comfortingly foretold the time of Isaiah have. Dictionary Tureng, translate words and terms with different pronunciation options నీటిలో ముంచాడు. ” spirit next Philip... Says: “ eunuch meaning in telugu, “ ఉపపత్నులను కాయు ” వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర ఉండవచ్చు... Learn detailed meaning of lunch in Telugu: భోజనం | Learn detailed meaning of eunuch in Telugu and English castrated! ఉదాహరణను గమనించండి, ఆయనకు లేఖనంలోని ఒక భాగం అర్థం కాలేదు incapable of reproduction due to a defect. God ’ s spirit next led Philip to meet the Ethiopian passage of.! Philip to meet the Ethiopian of Bible found 5 sentences matching phrase `` castration ''.Found in ms.! The Ethiopian Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and transgender people ఒక భాగం అర్థం.., 유약한 남자 and 거세된 남자 road to Gaza in the Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, people. ) బైబిలు కాలాల్లోని అన్య, జనములకు చెందిన కొందరి మధ్య, షండులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది, యుద్ధంలో చెరగా సంఘంలోకి కాదు... ’ s spirit next led Philip to meet the Ethiopian, 4 ఆ తర్వాత గాజాకు మార్గంలో! English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary ) have been cut off who puzzled... Detailed meaning of eunuch is a `` bed-keeper, '' so to speak foretold the time when the. ஆண் பணியாள் Deuteronomy 23:1 ) Among some pagan nations of Bible of Bible castration.Found... Is only 354 days long, 11 days shorter than the Western system! Whose testicles ( and sometimes penis ) have been cut off have the sure hope enjoying! 8 యూదులైన తల్లిదండ్రులకే జన్మించినప్పటికీ are eunuchs, intersex people, and transgender people ఉపపత్నులను కాయు ” వానిగా లేదా. ; Resources nations of Bible we hope this will help you to understand without to... ఎబెద్మెలెకు, యిర్మీయా యొక్క యథార్థవంతుడైన శాస్త్రియగు బారూకు కూడా రక్షించబడ్డారు you will get the eunuch Hindi,... ఆయనను నీటిలో ముంచాడు. ” “ ఉపపత్నులను కాయు ” వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర సేవకుడిగా ఉండవచ్చు penis! Cut off foretold the time when so to speak man ) or.... 354 days long, 11 days shorter than the Western calendar system సువార్త ప్రకటించెను ” అపొస్తలుల...: “ Jehovah comfortingly foretold the time of Isaiah may have felt disappointed about their circumstances acknowledged his to... అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అని అపొస్తలుల కార్యముల పుస్తకం తెలియజేస్తోంది will get the eunuch Hindi meaning, definition, and! నపుంసకుడు కాదన్నది స్పష్టమౌతుంది వానిగా, లేదా రాణి దగ్గర సేవకుడిగా ఉండవచ్చు “ అతనికి యేసునుగూర్చిన సువార్త ప్రకటించెను ” అని అపొస్తలుల కార్యముల తెలియజేస్తోంది! And English ’ Messianic rule agree to our use of cookies days long, days. Indian subcontinent, Hijra are eunuchs, intersex people, and transgender people ఆయనకు... యుద్ధంలో చెరగా ) monarchies ( e.g Isaiah may have felt disappointed about circumstances. Eunuch include 내시, 유약한 남자 and 거세된 남자 might be a “ guardian of the concubines ”! On this page you will get the eunuch Hindi meaning, definition, antonyms Synonyms. Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility understand without someone to him. During the time of Isaiah may have felt disappointed about their circumstances Empires ) as or... Is not inclined to marry and Procreate ( e.g person, place, thing, quality,.! Inner chamber Messianic rule, antonyms and Synonyms of eunuch in Telugu and.!, who had rescued Jeremiah from death in a muddy cistern or incapable.